Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.turkusowa.eu


§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.turkusowa.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu

2. Właścicielem Sklepu jest: " Turkus" Anna Rutyna . z siedzibą w Lubinie przy ul. Legnickiej 41/3; 59 - 300 Lubin, NIP 6921376022 , adres email: annarutyna1@gmail.com.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem . Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1.  Formy płatności :

Przelew : 30 1020 3017 0000 2602 0284 6111

Karty płatnicze: 

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

* W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

* Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. PayPal : annarutyna1@gmail.com

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Zwroty i Reklamacje

Zwroty

1. Zgodnie z prawem kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru (wystarczy powiadomić sprzedawcę poprzez e-mail przed upływem tego terminu) Oświadczenie o chęci zwrotu musi zawierać dane kupującego, nr zamówienia i nazwę przedmiotu

oraz nr konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot środków.

2. Klient zwraca towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) do Sklepu w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. Ryzyko związane z odesłaniem zamówienia ponosi klient  (zalecamy przesyłki rejestrowane)

Nie będą przyjmowane przesyłki wysłane z opcją "za pobraniem"

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie do 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty

Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi w nim wady, powinien natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Oświadczenie powinno zawierać

dane kupującego, nr zamówienia i nazwę przedmiotu oraz szczegółowy opis wady.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego,  termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


§7

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wszystkie wzory , zdjęcia i opisy są własnością " Turkus" biżuteria i minerały Anna Rutyna

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W przypadku różnic pomiędzy treścią Regulaminu, a obowiązującym prawem pierwszeństwo mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.